Clarified Security OÜ on Eesti infoturbe ettevõte, mis pakub praktilise küberturvalisusega seonduvaid teenuseid.

Pakume peamiselt järgnevaid teenuseid:

* Lahtiütlus :
Eesti keel on ilus keel ja me pakume oma teenuseid ning koolitusi nii eesti kui inglise keeles. Akadeemilises ringkonnas võidakse nõuda kõike korrektses ja akadeemikute poolt määratud eesti keeles, kuid meie prioriteediks on arusaadavus ja seetõttu enamus meie kirjalikku tehnilist suhtlust toimub inglise keeles.

Toome siinkohal ära mõned näited, kuidas küberturbe alaste terminite eestindamine tekitab paraku rohkem hämmingut kui selgust: