Clarified Security õppekorralduse alused ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Clarified Security OÜ viib läbi täiskasvanutele suunatud tööalast infoturbe valdkonna täiendkoolitust.

Clarified Security OÜ
Registrikood 12164540
Õppeasutuse EHISe ID 44027
Majandustegevuseteatise number 214792
Õppekavarühm Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koduleht www.clarifiedsecurity.com
E-posti aadress info[at]clarifiedsecurity.com
Koolitusklassi aadress Lõõtsa 12 (8.korrus), Tallinn, Eesti

1. Õppijate koolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1 Avalike koolituste kalender asub Clarified Security kodulehel aadressil https://www.clarifiedsecurity.com/courses/.

1.2 Clarified Security avalike koolituste edasimüüjad (edaspidi Partnerid) on BCS Koolitus AS, Nordic Koolitus OÜ, IT Koolitus (AS Äripäev) ja Alma Talent OY (Soome).

1.3 Clarified Security kaudu Koolitusele registreerimiseks edastab osaleja või tema esindaja vastava soovi e-posti kaudu aadressile info [@] clarifiedsecurity.com lisades nii koolitusel osaleja info kui ka arve koostamiseks vajalikud detailid.

1.4 Koolitusele registreerimiseks läbi Partneri edastab osaleja või tema esindaja vastava soovi partneri e-postile või kliendihaldurile.

1.5 Õppijaks loetakse isik, kes on saanud kutse koolitusele ning kes osaleb koolitusel olenemata koolituse toimumise formaadist.

1.6 Koolituse lõpus väljastatakse õppijale tunnistus koolitusel osalemise kohta.

2. Koolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ning selle tagastamise tingimused ja kord

2.1 Õppetasu makstakse esitatud arve alusel.

2.2 Õppetasu soodustus kehtib raamlepingulistele klientidele.

2.3 Arve saadetakse osalejale või tema edastatud arve aadressile üks kuu enne koolituse toimumist vastavalt koolitusele registreerimisel esitatud andmetele.

2.4 Õppija saab osaleda koolitusel arve tähtaegse tasumise puhul.

2.5 Juhul kui õppija ei saa koolitusel osaleda, ta on Clarified Security't kirjalikult vähemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist teavitanud ja tal pole võimalik järgmisel koolitusajal osaleda, tagastatakse õppetasu 100% ulatuses.

3. Koolituse kvaliteedi tagamise alused

3.1 Clarified Security OÜ kõik koolitajad on praktilise kogemusega turvaeksperdid, omavad erialast haridust ja väljaõpet ning rahvusvaheliselt tunnustatud küberturvalisuse sertifikaate.

3.2 Koolituse lõpus kogutakse osalejate tagasiside suuliselt, samuti on väga oodatud kirjalik tagasiside.

4. Teised õppe korraldamise tingimused

4.1 Kõik koolitused toimuvad nõuetele vastavas koolitusruumis või vajadusel distantsõppe formaadis Clarified security koolituskeskkonas.

4.2 Avalikud koolitused toimuvad olenevalt registreerunud osalejatest kas eesti või inglise keeles.

4.3 Kõik koolitused sisaldavad praktilisi ülesandeid, mistõttu peab igal õppijal olema õppes osalemiseks kasutusel isiklik arvuti ja koolitusel osalemist võimaldav lisavarustus (klassikoolituse puhul vähemalt laadija, distantsõppe puhul lisaks veebikaamera ja mikrofon).

4.4 Distantsõppe formaadis toimuvate koolituste puhul edastatakse õppijatele koolituskeskkonna ühenduseinfo kaks nädalat enne koolituse toimumist. Ühendust koolituskeskkonda on enne koolituse toimumist vajalik testida. Probleemide korral saab ühendust võtta support [ @ ] clarifiedsecurity.com .

4.5 Kõik õppijad saavad, olenevalt koolitusest, kas enne või pärast koolitust, elektroonilised õppematerjalid. Distantsõppe puhul edastatakse ka koolitustunnistus elektrooniliselt.